1980 - 1981 ☆ Hi Infidelity Tour

1981-04-25 - Denver, CO (Evil Dick 2020)

1984 - 1986 ☆ Wheels Are Turnin' Tour

1985-07-28 - Kansas City, MO

2000 - 2001 Arch Allies Tour:

2000-06-09 - Maryland Heights, MO (Live Plus)